Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 26 oktober


 

Haninge Konståkningsklubb kallar till

 

ÅRSSTÄMMA

 

Onsdag den 26 oktober 2011 kl. 19.00

Torvalla Ishall VIP rummet

 

Dagordning:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av dagordning.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat för det senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

      11.        Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

      12. Val av

           a) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

           b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

           c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

           d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett     år, av vilka en skall utses till ordförande

           e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

      13. Övriga frågor.

          14. Avslutning.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:26

Var med och stöd Haninge KK

 


Följ oss på Facebook

 Länk till HaningeKK:s sida på FB

 Klickbara länkar till hemsidan för Haninge KK Sponsorer

ICA Maxi i Haninge

  

 

 

 

 
 

 

 Här kan du beställa våra klubbkläder från Stadium.

 

Plats för reklamK

Kontakta styrelsen

Postadress:
Haninge KK - Konståkning
Box 98
13622 Haninge

Besöksadress:
Ingen
13622 Haninge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info